PROJEKTY ZREALIZOWANE
PROJEKTY W TRAKCIE ROZWOJU
Łopuszańska Business Park
Kompleks Łopuszańska Business Park, mieszczący się na warszawskich Włochach, składa się z dwóch oddzielnych budynków oferujących nowoczesną powierzchnię biurową: Łopuszańska Business Park A z lokalami o powierzchni 8300 m² i ...
Top