PROJEKTY ZREALIZOWANE
PROJEKTY W TRAKCIE ROZWOJU
Marynarska Business Park
Kompleks składa się z czterech budynków, przy czym trzy z nich są połączone, a czwarta stanowi wieżę. Połączenie obiektów w kształt litery „L” dało w efekcie rekordową powierzchnię kondygnacji, sięgającą ...
Top