PROJEKTY ZREALIZOWANE
PROJEKTY W TRAKCIE ROZWOJU
Manhattan Business and Distribution Center
Warszawie
Manhattan Business & Distribution Centre jest jednym z największych kompleksów magazynowych zlokalizowanych w pobliżu Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Obejmuje 7.000 m2 powierzchni biurowej i 17.000 m2 powierzchni magazynowej. Po oddaniu do użytku w roku 2008 kompleks został sprzedany funduszowi inwestycyjnemu.
Top