PROJEKTY ZREALIZOWANE
PROJEKTY W TRAKCIE ROZWOJU
Krakowska Distrobution Park
Warszawie
Ukończony w roku 2006 Krakowska Distribution Park obejmuje 9.000 m2 powierzchni centrum dystrybucji oraz 2.000 m2 powierzchni biurowej. Kompleks usytuowany jest w dzielnicy Włochy tylko

5 km na południowy zachód od centrum Warszawy. Podobnie jak inne projekty Ghelamco, został sprzedany funduszowi inwestycyjnemu.
Top